Entente des 7 demi-fond

03/09/16 Souppes

20/08/16 Toury

13/08/16 Toury

30/07/16 Toury

24/07/16 Toury 

16/07/16 Toury

09/07/16 Toury

02/07/16 Toury

25/06/16 Toury

19/06/16 Toury

28/05/16 Toury

21/05/16 Toury

15/05/16 Toury

07/05/16 Toury