Gratis prijzen Barcelona 2017 Prix gratuits Cureghem Centre 22408

Beste sportvrienden,

In bijlage de lijst met al de gratis prijzen welke te winnen zijn op de wedstrijd van Barcelona (07/07/2017)  in onze club. In totaal vertegenwoordigen de gratis prijzen een prijzenpot van +/- 1400€!!! Onze oprechte dank aan het team van Firmin Willocx om zoveel sponsering te hebben rondgehaald voor deze koninginevlucht uit Barcelona!

Al deze prijzen worden gewonnen ifv de klassering van de eerste duif van iedere liefhebber op de lokale uitslag! Tijdens de inkorving van Barcelona op zondagavond 02/07/2017 vanaf 19u00 stipt tot 20u30, worden alle aanwezigen vergast met gratis kramiek en ballekes.

Succes aan alle deelnemers toegewenst!

 

Chers amis sportif,

En annexe la liste des prix gratuits qui savent être gagné sur le concours de Barcelona (07/07/2017) au club. Au total les prix gratuits representent la somme de +/-1400€!!! Nos sincères remerciements à l'équipe de Firmin Willocx pour d'avoir collecté autant de dons pour ce concours de Barcelone!

Tous ces prix sont gagnés en fonction de la classification du premier pigeon de tous les amateurs sur le résultat local. Au cours de l'enlogement de Barcelone le dimanche 07/02/2017 à partir de 19h00 exacte jusque à 20h30,  tous les participants seront gâtés avec du kramiek gratuit et boulettes de viande.

Succès Souhaité à tous les participants!

Rudi
Voor/pour "Lokaal Cureghem Centre - 22408"

"Lokaal Cureghem Centre - 22408"

Gratis prijzen Barcelona 2017 Prix gratuits

Voor ALLE liefhebbers die zullen deelnemen aan onze wedstrijd uit Barcelona op 07/07/2017 ! Pour tous les amateurs qui participeront à notre concours de Barcelone le 07.07.2017!
Te winnen in volgorde van klassering op de lokale uitslag en slechts "1" prijs per liefhebber met uitzondering van de rode lantaarn ! A gagner en ordre de classement sur le résultat local et seulement "1" prix par amateur à l'exclusion de la lanterne rouge!

Met dank aan al onze gulle sponsors!

Merci à tous nos généreux donateurs!

     
Geklasseerde liefhebber Gratis prijs Sponsor
1 Foto liefhebber + bloemen/fleurs + bon restaurant Bloemen/fleurs Deschrijver - Affligem & Restaurant "De Branding" - Yerseke
2 Bon 200€ voor/pour "4" nieuwe autobanden/pneus de voiture. Van/de Firmin, secretaris van LCC
3 Prachtig uurwerk (200€) Van/de Firmin, secretaris van LCC
4 Coyote radar verklikker voor/pour auto (150€) Van/de Firmin, secretaris van LCC
5 Bon cadeaumand voor/pour 5kg fruit FruitSnacks
6 25 € Uit sympatie Ondervoorzitter Deneys Herman
7 25 € Uit sympatie Ondervoorzitter Deneys Herman
8 25 € Uit sympatie Gebr. Vanhauwert
9 25 € Bouwmaterialen Van Biezen & Everaert - Opwijk
10 Korf druiven/raisins Aan hoklijstlid - De Wolf Pierrot - Overijse
11 25 € Open VLD vliegt mee!
12 25 € Open VLD vliegt mee!
13 25 € Alu & Glas De Wever - Essene 02/5822872
14 25 € Alu & Glas De Wever - Essene 02/5822871
15 25 € Yvo Vandenhouwe - Voorzitter Lokaal CC
16 25 € Uit sympatie MLM
17 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
18 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
19 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
20 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
21 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
22 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
23 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
24 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
25 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
26 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
27 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
28 Zak/sac Premium Beyers De Muylder P - Moonens C - Lennik
29 Beyers Plus Pakket De Muylder P - Moonens C - Lennik
30 Beyers Plus Pakket De Muylder P - Moonens C - Lennik
31 Beyers Plus Pakket De Muylder P - Moonens C - Lennik
32 Beyers Plus Pakket De Muylder P - Moonens C - Lennik
33 Paté Vleeswaren Nauta - Asse
34 2L Appelazijn/vinaigre de cidre de pomme Belga-Vet Patrick Detemmerman - Meise
35 2L Appelazijn/vinaigre de cidre de pomme Belga-Vet Patrick Detemmerman - Meise
36 2L Appelazijn/vinaigre de cidre de pomme Belga-Vet Patrick Detemmerman - Meise
37 2L Appelazijn/vinaigre de cidre de pomme Belga-Vet Patrick Detemmerman - Meise
38 2L Appelazijn/vinaigre de cidre de pomme Belga-Vet Patrick Detemmerman - Meise
39 2L Appelazijn/vinaigre de cidre de pomme Belga-Vet Patrick Detemmerman - Meise
Laatste prijs per 3-tal wint de "Rode Lantaarn". Dernier prix par trois gagne la « lanterne rouge ».
     

De uitreiking van de gratis prijzen aan de winnaars zal eigenhandig plaatsvinden tijdens de jaarlijkse kampioenenviering van onze club in januari 2018! De winnaars zullen hiervan ook nog te gepaster tijd op de hoogte worden gesteld!

La remise des prix gratuits aux gagnants aura lieu personnellement lors de la célébration annuelle de nos champions du club en Janvier 2018! Les gagnants seront informé le temps venu!