Martinet Ciney

30/09 Sugny VJ

23/09 Sugny V - J 

15/09 Sugny V - J  

15/08 Sugny V - J          

11/08 Sézanne V - J        

04/08 Epernay V - J      

29/07 Reims V - J         

07/07 Sézanne V - Y - J & Montlucon VY                       

23/06 Sens VYJLa Chatre                  

16/06 Troyes VYJ                      

09/06 Sezanne VY & Issoudun VY                                                    

02/06 Epernay V - YJ  & Nevers V - Y                                                       

26/05 Reims VYJ                

19/05 Sens VY      

12/05 Sézanne VY           

28/04 Epernay VY     

21/04 Reims V - Y