R.L.U. Nivelles

RLU Nivelles ( vitesse)

MOIS DATES ETAPES
avril 01-Enlogement le samedi Laon (v-y)
  07 Soissons (v-y)
  14 Vervins (v-y) et Soissons (v-y)
  21 Vervins (v-y) et Nanteuil (v-y)
  28 Vervins (v-y) et Vervins2 (v-y)
mai 05 Vervins et Nanteuil (v-y)
  12 Toury
Vervins & La Ferté
  19 Orléans
Vervins & Trélou
  26 Toury
Soissons & Vervins
juin 02 Toury
Soissons & Vervins
  09 Toury
Vervins (p) et Nanteuil (v-y-p)
  16 Toury
Melun & Vervins
  23 Orléans
Nanteuil & Vervins
  30 Toury
Nanteuil & Vervins
juillet 07 Toury
Nanteuil & Vervins
  16 Toury
La Ferté
  21 Vervins (v-p) et Melun (v-p)
  28 Vervins (v-p) et Melun (v-p)
août 04 Vervins (p) et Trélou (v-p)
  11Toury Vervins & Nanteuil
  18 Toury
Vervins
  25 Nanteuil
septembre 01 Soissons
  08 Soissons(v-p)
  15 Soissons (v-p)

NIVELLES(demi-fond)

Enlogement le vendredi

MOIS DATES ETAPES
mai 05 Orléans
  12 Orléans
  19 Orléans
  26 Orléans
juin 02 Orléans
  09 Orléans
  16 Orléans
  23 Orléans
  30 Orléans( 3 catégories)
juillet 07 Orléans
  15 Orléans - Enlogement le samedi
  21 Orléans
aout 04 Toury
  11 Toury