08/07 Limoges National Entente Belge / Belgische Verstandhouding

Contingents / Aantallen 19.738 pigeons / duiven

Jo Ronsijn (Appelterre) Vainqueur / Winnaar National 9.173 Vieux / Oude

L’image contient peut-être : 3 personnes, personnes souriantes, personnes debout

Van Oeckel Bart & Nance (Oud-Turnhout) Vainqueur / Winnaar National 10.565 Yearlings

Lacher Los 7h00

 Annonces / Aanmeldingen

Annonces RFCB / Meldingen KBDB

Omar System

Club Fond Wallonie 2354 vieux – 2276 yearlings

Annonces / Meldingen C.F.W.

Annonces RFCB / Meldingen KBDB Derby HainautZaterdag 8 juli 2017 - Samedi 8 juillet 2017

LIMOGES oude duiven & jaarlingen / vieux pigeons & yearlings

L’image contient peut-être : texte et plein air

Inkorving op WOENSDAG 5 juli 2017 Enlogement le MERCREDI 5 juillet 2017

Lossing op ZATERDAG 8 juli 2017 Lâcher le SAMEDI 8 juillet 2017

Coördinaten +45°33’03”/+01°12’15” Coordonnées +45°33’03”/+01°12’15”

Marché de Bourdelas – St. Yrieix-la-Persche Marché de Bourdelas – St. Yrieix-la-Persche

Winst of verlies : 635 km Gain ou perte : 635 km

Neutralisatie – Neutralisation :

Zaterdag/Samedi 08/7 5h09 22h56

Zondag/Dimanche 09/7 5h10 22h55

Maandag/Lundi 10/7 5h11 22h54

Dinsdag/Mardi 11/7 5h12 22h53

Woensdag/Mercredi 12/7 5h13 22h53

Donderdag/Jeudi 13/7 5h14 22h52

 

INLEG voor onkosten : € 2,15 (€ 2,00 + € 0,15 uitslagen) MISE pour frais : € 2,15 (€ 2,00 + € 0,15 résultats)

UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL RESULTATS (national + zonal) via WPROL

 

SPECIALE PRIJS BRICON / PRIX SPECIAL BRICON :

een aankoopbon van € 400 / un bon d’achat de € 400

op de nationale uitslag van LIMOGES te winnen door de EERSTE SERIE AANGEDUID van 5 jaarlingen

(1° + 2° + 3° + 4° + 5° afgegeven jaarling)

au résultat national de LIMOGES à la PREMIERE SERIE DESIGNEE de 5 yearlings

(1° + 2° + 3° + 4° + 5° marqué - yearlings