10 & 11/04 Annulation / Annulatie weekend

COMMUNIQUE DE LA RFCB

Après consultation des prévisions météorologiques pour le week-end prochain (10 & 11/04/2021) et en concertation avec le président national, les présidents de toutes les EP/EPR ainsi qu'avec les transporteurs concernés, nous avons pris la décision d'annuler tous les concours et les entraînements pour le week-end des 10 et 11 avril 2021.

Les cartes météo seront attentivement suivies dans les prochains jours et si le temps le permet, une étape en semaine (entraînement uniquement) au départ de la France pourrait être organisée.

Cordialement.

Le président du CSN,

Denis Sapin.

MEDEDELING VAN DE KBDB

Na consultatie van de weersvoorspellingen voor komend weekend (10 & 11/04/2021) en in samenspraak met de nationale voorzitter, de voorzitters van alle PE’s/SPE’s evenals met de betrokken vervoerders hebben wij de beslissing genomen om alle leer-en wedvluchten voor het weekend van 10 & 11 april 2021 af te gelasten.

De weerkaarten zullen de komende dagen zorgvuldig in de gaten worden gehouden en indien de mogelijkheid zich voordoet, zal een weekvlucht (enkel leervlucht) vanuit Frankrijk kunnen worden ingericht.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.