Résultat Provisoire International

Voorlopige Resultaten - Résultats provisoires - Provisional Results

Onder Voorbehoud - Sous Réserve

UPDATE: 15/06/2013 - 10h15

 

Cooper Geoff & Catherine (Peasedown St John GB) 

Vainqueur Internationale Pau / Internationale winnaar Pau / International winner Pau 

pau5.jpg