16/04 Communiqué RFCB / Mededeling KBDB

Communication de la RFCB destinée aux sociétés et classificateurs relative au téléchargement des fichiers d'enlogement et des résultats 2021

Aujourd'hui, chaque société et chaque classifacteur a reçu les modalités relative au téléchargement des fichiers d'enlogement et des résultats 2021. UN NOUVEAU PAS dans la bonne direction en matière d'innovation au sein de la RFCB.

Mais PAS DE STRESS. En cas de problème, vous pouvez toujours envoyer un email à it-support@kbdb.be. Ni les mandataires de votre province, ni les secrétaires provinciaux ne sont au départ en mesure de vous aider. Vous comprendrez qu'une nouvelle procédure pose toujours des problèmes, de sorte que cette procédure doit être considérée comme un «test» pour ce week-end. Une fois les problèmes résolus, les fichiers d’enlogement et les résultats pourront toujours être téléchargés par la suite.

Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension.

Bonne chance!

Cordialement.

Le président national,

Pascal Bodengien.

Mededeling van de KBDB ter attentie van de verenigingen en de rangschikkers aangaande het opladen van de inkorfbestanden en uitslagen 2021

Vandaag heeft elke vereniging en de desbetreffende rangschikkers de modaliteiten ontvangen voor het opladen van de inkorfbestanden en de uitslagen 2021. EEN NIEUWE STAP in de goede richting voor wat de vernieuwing binnen de KBDB betreft.

Maar NO STRESS. Bij problemen kunt u steeds een mailtje richten aan het adres it-support@kbdb.be. Noch de mandatarissen van uw provincie, noch de provinciale secretarissen gaan hierbij, in de beginfase, enige hulp kunnen verstrekken. U zult begrijpen dat een nieuwe procedure steeds problemen met zich meebrengen zodat actueel en voor dit weekend deze procedure als “test” dient beschouwd te worden. Zowel de inkorfbestanden als de uitslagen kunnen, nadat het probleem werd verholpen, nog worden opgeladen.

Wij vragen u begrip voor de situatie.

Veel succes!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.