Avis Important / Belangrijk Bericht Brive Nationaal

AVIS IMPORTANT à tous les locaux d’enlogement de Brive du 19 Juillet 2014.

 

Après concertation entre le Président du Comité Sportif National , Mr Dirk Schreel , l’Entente Belge comme organisateur et la Fédération Française, il a été décidé de, vu les mauvaises conditions atmosphériques des dernières semaines et des prévisions des moins favorables pour ce  week-end (orages les samedi et dimanche),  de prévoir la possibilité de lâcher  le concours national de Brive ce VENDREDI 18 juillet.

 

Tous les bureaux d’enlogement sont formellement priés de renseigner leurs amateurs qu’en cas de prévisions atmosphériques favorables, les pigeons de Brive seront lâchés ce VENDREDI 18 Juillet au lieu de samedi.

 

Pour l’Entente Belge.

Yvan Eeckhout

 

 

 

BELANGRIJK BERICHT aan alle inkorvingsburelen voor BRIVE van 19 juli e.k.

 

Na overleg tussen de Voorzitter van het Nationaal Sportcomité, de Heer Dirk Schreel, de Belgische Verstandhouding als inrichter en de Franse Duivenliefhebbersbond,

werd besloten om, gezien de slechte weersomstandigheden van de laatste weken en de ook minder gunstige vooruitzichten voor dit weekend (onweders op zaterdag en zondag),

de mogelijkheid te voorzien om de duiven van de nationale wedvlucht uit BRIVE te lossen op VRIJDAG 18 JULI eerstkomend.

 

Alle inkorvingsburelen voor Brive worden uitdrukkelijk verzocht hun liefhebbers op de hoogte te brengen van het feit dat bij gunstige weersomstandigheden, de duiven in Brive zullen gelost worden op VRIJDAG 18 juli i.p.v. zaterdag.

 

Voor de Belgische Verstandhouding Yvan Eeckhout