27-28/08 Annulations de TOUS les concours / Annulatie ALLE Vluchten

Communiqué de presse RFCB

Halle, 24/8/2016.

Compte tenu de la vague de chaleur annoncée et vu l’appel du Ministre Flamand du Bien-Etre Animal qui préconise de ne pas organiser de concours de pigeons ces prochains jours, la RFCB a, en concertation avec les Présidents des deux EPR, décidé d’ANNULER tous les concours prévus les 27 et 28 août 2016.

Le concours national La Souterraine, initialement prévu le 27 août 2016, est reporté au 3 septembre 2016.

Lors du week-end des 3 et 4 septembre 2016, aucun concours de grand demi-fond ne pourra être organisé.

Annulation 27 28 8 2016Annulation 27 28 8 2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Persmededeling KBDB

 

Halle, 24/8/2016.

Rekening houdend met de voorspelde hittegolf en gelet op de oproep van Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om de komende dagen geen duivenwedstrijden te laten doorgaan, heeft de KBDB beslist om ALLE vluchten gepland voor 27 en 28 augustus 2016 AF TE GELASTEN.

De oorspronkelijke geplande nationale vlucht La Souterraine van 27/8/2016 wordt verplaatst naar 3/9/2016.

In het weekend van 3 – 4 september 2016 kunnen geen grote halve fondvluchten ingericht worden.

Annulatie vluchten 27 28 8 2016Annulatie vluchten 27 28 8 2016

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN DIERENWELZIJN

24/08/2016

‘Stel dierenwedstrijden in deze hitte uit’

Het is onverantwoord om dieren bij deze hete temperaturen te verplichten om grote inspanningen te leveren. Dat zegt Vlaams minister van Dieren Ben Weyts, die alle organisatoren van dierenwedstrijden oproept om geplande evenementen dit weekend uit te stellen. Weyts: "Het kan gevaarlijk zijn om in deze hitte grote inspanningen te doen – dat geldt voor mens én voor dier".

In Vlaanderen zijn wedstrijden met duiven, honden en paarden toegelaten. Ook de komende dagen zijn er verschillende duiven-, paarden- en hondenwedstrijden gepland. "Stel die alsjeblief uit", vraagt minister Weyts. "Deze hitte moet je ook wedstrijddieren besparen".

Als dieren verplicht worden om bij hoge temperaturen zware inspanningen te doen, kan dat ernstige gezondheidsproblemen met zich meebrengen. De dieren kunnen bijvoorbeeld het slachtoffer worden van een zonneslag, dehydratatie of een lelijke spierkwetsuur.

Weyts roept de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond en andere organisatoren op om de komende dagen geen wedstrijden te laten doorgaan. Normaal gezien worden morgen bijvoorbeeld heel wat duiven gelost in Vierzon. Er vinden nog enkele andere wedstrijden plaats. Bij dit tropisch weer neemt de frequentie van luchtzakscheuren bij duiven echter sterk toe.

De minister wijst ook op de verantwoordelijkheid van lokale besturen. Ook gemeentebesturen kunnen ingrijpen wanneer er in hun stad of dorp dierenwedstrijden dreigen door te gaan bij al te hoge temperaturen. De toestemming onder voorwaarden kan terug ingetrokken worden. "Gemeentebesturen kunnen dieren meer beschermen dan ze denken", besluit Weyts.

Contact: Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts: 0477/99.80.88