Augmentation Permis de lâcher

Mededeling aangaande de individuele lossingsvergunningen in Frankrijk

Rekening houdend met de prijsverhoging, aangerekend door de Franse Federatie, voor het afleveren van de individuele lossingsvergunningen in Frankrijk, zal vanaf heden (aanvragen ontvangen op de KBDB vanaf 25/04/2022) een bedrag van 15 EURO/vergunning worden aangerekend.

Communiqué concernant les permis de lâcher individuels en France

Compte tenu de l’augmentation tarifaire pratiquée par la Fédération française pour la délivrance des permis de lâcher individuels en France, un montant de 15 EURO/permis sera dès à présent (demandes reçues à la RFCB à partir du 25/04/2022) facturé.