Le livre bleu Entente Belge 2019 / Blauw boekje Belg. Verstandhoud ing2019

Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hierbij de digitale versie van het “Blauw boekje 2019” te vinden a.u.b.

De papieren versie wordt donderdagavond afgegeven in alle nationale inkorvingsburelen door de begeleider die de duiven van Vierzon komt ophalen.

 

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint la version digitale du “Livre bleu 2019”.

La version en papier sera diffusée dans tous le bureaux d’enlogement de Vierzon lors du ramassage des pigeons.

Yvan Eeckhout,

Belg. Verstandhouding / Entente Belge.