Version papier des résultats 2019 / Papieren versie van de uitslagen 2019

an de organisatoren van de (inter)nationale wedvluchten 2019 

Geachte,

In 2019 zal opnieuw de mogelijkheid worden geboden aan de liefhebbers om, mits betaling, een papieren versie van de nationale en internationale uitslagen te bekomen.

De kostprijs werd bepaald op: 

NATIONAAL :  8 EURO per wedvlucht en per categorie, inbegrepen de uitslag van de betreffende zone en de uitslag van de betreffende PE/SPE.

INTERNATIONAAL: 8 EURO per wedvlucht en per categorie, de uitslag van de internationale dubbeling bij de duivinnen is GRATIS voor zover een uitslag internationaal oude en/of jaarlingen wordt genomen. 

Wij verzoeken u dan ook deze mogelijkheid te communiceren aan de inkorvingsburelen.

Gelieve te noteren dat uzelf dient in te staan voor de praktische afhandeling van de bestellingen, het drukwerk en de verzending van deze uitslagen.

Zoals beloofd tijdens de vergadering van 08/05/2019, werd het nodige gedaan bij de firma Wprol teneinde de etiketten met de adressen van de liefhebbers automatisch te genereren. We houden u uiteraard op de hoogte van het gevolg dat hieraan zal worden verleend. De inrichter van Vierzon (18/05/2019) zal, indien de mogelijkheid bestaat, hiervan uiteraard geen gebruik kunnen maken.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.

 

Aux organisateurs des concours (inter)nationaux 2019

En 2019, la possibilité est à nouveau offerte aux amateurs d’obtenir une version papier des résultats des concours nationaux et internationaux.

 

Les frais ont été fixés à :

NATIONAL : 8 EURO par concours et par catégorie, y compris le résultat zonal concerné et le résultat EP/EPR concerné.

INTERNATIONAL : 8 EURO par concours et par catégorie, le résultat du doublage international femelles est GRATUIT pour autant qu’un résultat international vieux et/ou yearlings est demandé.

Nous vous demandons de communiquer cette possibilité aux bureaux d’enlogement.

Veuillez noter que vous devez vous charger du côté pratique de ces commandes, de l’impression et de l’expédition de ces résultats.

Comme promis lors de la réunion du 08/05/2019, nous sommes intervenus auprès de la firme Wprol afin que les étiquettes des adresses des amateurs soient automatiquement générer. Nous vous tiendrons certainement au courant de la suite qui sera réservée. Si la possibilité existe, l’organisateur de Vierzon (18/05/2019) ne pourra bien entendu pas l’utiliser.

Salutations cordiales.

Le Président du CSN,

Denis Sapin.