Communiqué RFCB-Bague adresse Mededeling KBDB-Ringadres

29-02-2024 Communiqué de la RFCB

Communiqué – les pigeons sont-ils obligés d’être porteur d’une bague indiquant le numéro de téléphone du propriétaire ?

Apparemment, il y a beaucoup d’incertitude parmi nos amateurs quant à savoir si leurs pigeons, à partir de 2024, devront être oui ou non porteurs d’une bague avec le numéro de téléphone du propriétaire.

On peut être bref à ce sujet : ce n’est pas obligatoire, mais c’est néanmoins recommandé.

Pourquoi ?

Afin de pouvoir contacter le plus vite possible le propriétaire et de ramener le plus rapidement les pigeons égarés au colombier

En outre, nous devons constater que de plus en plus des non-colombophiles attrapent un pigeon égaré. Pour eux, une bague avec un numéro de téléphone serait un outil utile pour contacter le propriétaire.

Merci d’avance pour votre collaboration pour le bien-être de vos pigeons.

Cordialement.
Le président national,                le président du CSN,
Pascal Bodengien.                       Denis Sapin.

29-02-2024 Mededeling KBDB

Mededeling – duiven verplichtend drager van een ring met vermelding van het telefoonnummer van de eigenaar?

Blijkbaar heerst er veel onduidelijkheid bij onze liefhebbers of, vanaf 2024, hun duiven al dan niet verplichtend drager moeten zijn van een ring met het telefoonnummer van de eigenaar.

We kunnen hierin kort zijn: het is geen verplichting maar toch wordt het aangeraden.

Waarom?

Teneinde vlugger de eigenaar te kunnen contacteren en het verdwaalde duifje zo vlug als mogelijk opnieuw op zijn hok onder te brengen.

Bovendien moeten we vaststellen dat meer en meer niet-duivenliefhebbers een verdwaalde duif opvangen. Voor hen is een ring met vermelding van het telefoonnummer een handig hulpmiddel om de eigenaar te contacteren.

Alvast bedankt om, in het welzijn van uw duiven, hieraan mede te werken.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,                             De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                                        Denis Sapin.