Décès-Overleijden Joos Eric

Eric en stef

Beste liefhebber,

Wij melden u het overlijden van de heer Eric Joos – duivenliefhebber en statutair lid van onze vereniging – op datum van heden 18 januari 2021. Eric behoorde elk seizoen tot één van de laureaten van de diverse kampioenschappen georganiseerd door onze vereniging en heeft zich altijd geprofileerd als een sterk speldend liefhebber. Erik ontviel ons op de leeftijd van 72 jaar  (° 6 april 1948) en was de laatste maanden onder zeer intensieve doktersbehandeling.

Het bestuur, de leden, de medewerkers en de lokaalhouder van de vereniging “Doe  Wel & Zie Niet Om” Mazenzele betuigen hierbij hun oprechte en innige deelneming aan de kinderen, de familieleden en zijn levenspartner Marina in het leed en verdriet dat hun allen treft bij het te vroege afscheid van dit aards leven en wensen hun veel sterkte toe.

Als bijlage vindt u een foto terug waarbij Eric uit de handen van Stefan Van de Velde de hesp in ontvangst neemt die hij met de serie van 8 AAN in de jonge duiven behaalde tijdens de JONG GILDEvlucht van zondag 28 juli 2020.

Namens het bestuur van de vereniging ‘Doe Wel & Zie Niet Om’

In opdracht :

Met  vriendelijke  groet,

Cher passionné,

Nous vous informons du décès de M. Eric Joos - passionné de pigeons et membre statutaire de notre association - à la date du 18 janvier 2021. Eric faisait partie chaque saison de l'un des lauréats des différents championnats organisés par notre association et s'est toujours présenté comme un passionné d'épinglage. Erik est décédé à l'âge de 72 ans (° 6 avril 1948) et était sous traitement médical très intensif ces derniers mois.

Le conseil d'administration, les membres, les employés et le titulaire local de l'association «Doe Wel & Zie Niet Om» Mazenzele expriment par la présente leurs sincères et sincères condoléances aux enfants, aux membres de la famille et à son partenaire de vie Marina dans le chagrin qui les affecte tous dites adieu à cette vie terrestre trop tôt et souhaitez-leur beaucoup de force.

Vous trouverez ci-joint une photo dans laquelle Eric reçoit le jambon des mains de Stefan Van de Velde qu'il a réalisé avec la série de 8 AAN chez les jeunes lors du vol JONG GILDE le dimanche 28 juillet 2020.

Au nom du conseil d'administration de l'association "Doe Wel & Zie Niet Om" Cordialement, François VUNCKX

François VUNCKX

Dries, 32

1745 Mazenzele - Opwijk

( 00 32 (0)52 35 48 90

 

È 00 32 (0)477 991 921

 francoisvunckx@gmail.com