03-08 RFCB/KBDB-Communiqué Concours Inter(Nationaux-Mededeling Vluchten Inter(National)

03-08-2020 Mededeling van de KBDB

Nationale en internationale vluchten

De KBDB verzoekt de duivenliefhebber die via zijn inkorfbureel in het bezit wordt gesteld van een foutbericht van Bricon/Data naar aanleiding van de deelname aan een nationale of internationale wedvlucht, om binnen de drie dagen na sluiting van de wedstrijd te reageren door het zenden van een email aan klachten.plaintes@kbdb.be voor het geval waar de duivenliefhebber niet akkoord gaat met de inhoud van het foutbericht.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

03-08-2020 Communiqué de la RFCB

Concours nationaux et internationaux.

La RFCB demande à l'amateur colombophile qui reçoit, via son bureau d’enlogement,  un message d'erreur de Bricon/Data relatif à sa participation à un concours national ou international de répondre dans les trois jours suivant la clôture du concours en envoyant un e-mail à klachten.plaintes@kbdb.be dans le cas où l’amateur n'est pas d'accord avec le contenu du message d'erreur.

Pour les membres du CAGN,

Le Président National,

Pascal Bodengien.