As Du Rhône & prix spéciaux CFW

La Route du Rhône 2016
 

 

http://users.skynet.be/cfw

Valence 06/06/16
Montélimar 26/06/16

Marseille 15/07/16

Championnat  - Kampioenschappen
As pigeon du Rhône - Rhône As duif

 

1e prix  - 1ste prijs

Bourlard Père & fils - Harveng

9107264/09

Prix As du Rhône
Prijs Rhône As Duif

 

Fantastique !!!! – Fantastisch !!!

9107264/09

Concours Nationaux

2016 : Valence          171e ;  Montélimar    30e ; Marseille –  131e    ;   1e As Pigeon Rhône

2015 : Valence          381e ;  Montélimar  324e ; Marseille –    12e     ; 11e As Pigeon Rhône

2014 : Valence        1113e ;                                    Marseille –       7e                                       

2013 : Valence           132e ;  Montélimar   59e  ; Marseille –  458e    ; 14e As Pigeon Rhône

2012 :                                      Orange          557e ; Marseille –  505e
2011 : Montélimar 1418e ;  Orange          910e

 

2e prix  - 2de prijs
Mathieu Jacobs - Essen

6238519/13

12 Bons d’achats Versele Laga
valeur de 240 €
Een waardebon Versele Laga Waarde 240 €

1e membre CFW  - 1ste lid CFW
classé à partir de la troisième place
vanaf de derde plaats geklasseerd

Roland Nihoul & fils – Senzeilles

1043952/14

Mémorandum

2e membre CFW  - 2de lid CFW
classé à partir de la troisième place
vanaf de derde plaats geklasseerd

André Regnier - Presgaux          
1173669/14

8 Bons d’achats Versele Laga
valeur de 160 €

Een waardebon Versele Laga Waarde 160 €

3e membre CFW  - 3de lid CFW
classé à partir de la troisième place
vanaf de derde plaats geklasseerd

Dominique Culot - Warmifontaine           
7006895/11

5 Bons d’achats Versele Laga
valeur de 100 €
Een waardebon Versele Laga Waarde 100 €

4e membre CFW  - 4de lid CFW
classé à partir de la troisième place
vanaf de derde plaats geklasseerd

André Regnier - Presgaux          
8024946/10

Mémorandum

5e membre CFW  - 5de lid CFW
classé à partir de la troisième place
vanaf de derde plaats geklasseerd

Alain Vouche - Hanzinne           
8013977/12

Prix d’Honneur C.F.W. - Ereprijs van C.F.W.

 

 

 

 

 

Championnat  - Kampioenschappen
Equipe du Rhône - Rhône Ploegen

 

1e prix  - 1ste prijs

Etienne Meirlaen – Deurle

Bon d’achats Bricon d’une valeur de 500 €
Een waardebon Bricon van 500 €

2e prix  - 2de prijs
Roland Nihoul & fils – Senzeilles

12 Bons d’achats Versele Laga
valeur de 240 €
Een waardebon Versele Laga Waarde 240 €

1e membre CFW  - 1ste lid CFW
classé à partir de la troisième place
vanaf de derde plaats geklasseerd

André Regnier - Presgaux          

8 Bons d’achats Versele Laga
valeur de 160 €
Een waardebon Versele Laga Waarde 160 €

2e membre CFW  - 2de lid CFW
classé à partir de la troisème place
vanaf de derde plaats geklasseerd

Van Looy Van Nieuwenhuys - Wetteren  

5 Bons d’achats Versele Laga
valeur de 100 €
Een waardebon Versele Laga Waarde 100 €

3e membre CFW  - 3de lid CFW
classé à partir de la troisième place
vanaf de derde plaats geklasseerd

Bourlard Père & Fils – Harveng

Mémorandum

Exceptionnel !!!! Uitzonderlijk !!!!
1e et 2e en 2015 et 7e en 2014

4e membre CFW  - 4de lid CFW
classé à partir de la troisième place
vanaf de derde plaats geklasseerd

Jean-Charles Regnier - Pesche  

Equipe 1 – Ploeg 1

Prix d’Honneur C.F.W. - Ereprijs van C.F.W.

 

Attention, les dix prix de l’As Pigeon du Rhône et de l’Equipe du Rhône seront attribués à des amateurs différents. Si un amateur est en ordre utile pour recevoir deux prix, il lui sera attribué le prix le plus important. Si les deux prix sont de même niveau, la priorité sera accordée au prix de l’As Pigeon du Rhône.

De tiende prijzen van Rhône As duif en Rhône Ploegen zullen tussen verschillende liefhebbers verdeeld worden. Als een liefhebber in staat is twee prijzen te krijgen zal het belangrijkste gegeven worden. Als de twee prijzen op gelijk hoogte zijn zal de prijs van Rhône As Duif voorrang hebben.

Les prix seront remis exclusivement lors de
 la
Journée des champions du 23 Octobre 2016.

Les lauréats viendront chercher personnellement leurs prix.
 Aucun prix ne sera remis à une tierce personne !

Notez déjà ce rendez-vous dans votre agenda.
Une journée exceptionnelle à la ferme de la Pitance à Thiméon.
Un incontournable pour les fins gourmets.

Le Flandrien du Rhône - De Flandrien van de Rhône

Met de eerste twee afgegeven duiven

Gereserveerd aan de liefhebbers, van wie de duiventil in één van de twee Vlaanderen staat en die een lidkaart van Club de Fond Wallonie hebben genomen. In geval van gelijkwaardigheid zal het resultaat dat door de eerste inzet op de vlucht Marseille behaald wordt, beslissend zijn.

De drie eerste zullen een super prijs Flandrhône krijgen

Laureaten - Lauréats

1ste prijs

Etienne Meirlaen – Deurle

2de prijs

Roger & Dirk Weyn – Vrasene

3de prijs

Van Looy Van Nieuwenhuys - Wetteren  

Le Flandrien du Rhône  

                                      Valence  Montélimar  Marseille   Totaux

 1 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE            2 1850     2 1239      2  614    6 3703  

 2 WEYN R. EN D. VRASENE              2 1152     2  905      1  272    5 2329  

 3 V.LOOY-V.NIEUWENHUYS WETTEREN      2 2028     1  632      2  690    5 3350  

 4 CALLEBAUT FRANCOIS MELDERT         1  159     1   21      2   46    4  226  

 5 DE VUYST-GYSSENS LOKEREN                      2  555      2  331    4  886  

 6 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICH   1  878                 2  288    3 1166  

 7 DE MEULEMEESTER ERIC OUDENAARDE               1  738      2  497    3 1235  

 8 DE CLERCQ ERIC VIANE               2 1435     1  165                3 1600  

 9 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM       2 1291     1  561                3 1852  

10 REYBROECK & ZONEN MELSEN           2 1461     1  476                3 1937

 

 

Alle prijzen zullen uitgereikt worden
tijdens onze kampioensdag op 23 oktober 2016.

De winnaars zullen persoonlijk hun prijzen komen halen.
 Geen enkele prijs zal aan een tussenpersoon uitgereikt worden !

Noteer nu al deze afspaak in uw agenda.
Een uitzonderlijke dag op de Ferme de la Pitance in Thiméon.
Een onvermijdelijke afspraak voor de fijnproevers.