Belgian Master 2012 Final

Belgian Master 2012

 

Nieuwsbrief | Lettre d'info | Newsletter n° 21

Vooruitzichten lossing uit Tours


Beste sportvrienden,

De weerkaarten voor aanstaande woensdag 15 augustus zijn de laatste dagen al meermaals bekeken geweest.
Zoals het er nu uitziet zouden we 's morgens kunnen lossen in Tours maar zouden de duiven kort na de middag in hevig onweer terecht komen.
Daarnaast zullen de temperaturen op het middaguur oplopen tot 31°.
Om die reden zullen wij morgenvroeg beslissen of wij de lossingsplaats Tours (457 km) aanhouden, of dat er uitgeweken wordt naar Orleans (366 km).
Vroeg lossen, gezien de weersvoorspellingen, blijft echter een noodzaak. En met een zuidoosten en later een strakke zuidwesten wind zouden de eerste duiven wel eens heel vroeg, rond het middaguur, terug op de hokken in Nevele kunnen zijn.
Hou hier dus rekening mee wanneer je natuurlijk het grootste duivenfeest in de zomer wil meemaken.
Lossingsplaats en lossingsuur zullen morgenvroeg zo snel mogelijk op de website van de Belgian Master, De Duif, Herbots en op de teletekst pagina's van VTM en RTL worden geplaatst.

Met vriendelijke groeten,

Het Belgian Master Team


Perspectives lâcher de Tours

Chers amis,

Les cartes météorologiques pour le prochaine mercredi 15 août ont été regardées plusieurs fois au cours des derniers jours.
Comme il semble maintenant, nous serions en mesure de lâcher de Tours dans la matinée, mais les pigeons entreraient dans des orages violents peu après midi.
En outre, la température augmenterait à 31° vers midi.
Pour cette raison, nous déciderons demain matin si nous lâcherons de Tours (457 km), ou que nous allons changer le point de lâcher à Orléans (366 km).
Lâcher tôt, compte tenu des prévisions météorologiques, reste cependant une nécessité. Et avec un vent sud-est et plus tard un vent sud-ouest serré, les premiers pigeons pourraient bien arriver très tôt, vers midi, au pigeonnier à Nevele.
Souvenez-vous si vous planifiez de faire partie du plus grand festival d´été colombophile.
Point de lâcher et temps de lâcher seront publiés demain matin dès que possible sur les sites de Belgian Master, De Duif, Herbots et sur les pages télétexte de VTM et RTL.

Sincèrement,

L'équipe Belgian Master


Outlook release from Tours


Dear friends,

The weather maps for next Wednesday 15 August have been checked several times during the last days.
As it looks now, we would be able to release in Tours in the morning, but then the pigeons would end up in heavy thunderstorms shortly after noon.
In addition, temperatures around noon would rise up to 31°.
For that reason we will decide tomorrow morning whether we will be releasing from Tours (457 km), or that we will be changing the release point to Orleans (366 km).
An early release, given the weather forecasts, remains however a necessity. And with a southeast and later on a tight southwest wind, the first pigeons could well be arriving very early, around noon, at the loft in Nevele.
Keep this in mind when you are planning to be part of the biggest pigeon summer festival.
Release point and release time will be published tomorrow morning as soon as possible on the websites of Belgian Master, De Duif, Herbots and on the teletext pages of VTM and RTL.

Sincerely,

The Belgian Master Team

 


Aussichten Freilassung von Tours


Liebe Sportfreunde,

Die Wetterkarten für nächsten Mittwoch, 15. August wurden bereits mehrfach in den letzten Tagen geprüft.
So wie es jetzt aussieht, würden wir in der Lage sein in Tours am Morgen frei zu lassen, aber dann kommen die Tauben kurz nach Mittag in schwere Gewitter.
Darüber hinaus würden die Temperaturen um die Mittagszeit bis zu 31° steigen.
Aus diesem Grund werden wir morgen früh entscheiden, ob werden von Tours (457 km) oder von Orleans (366 km) freilassen.
Eine frühe Freilassung, angesichts der Wettervorhersagen, bleibt jedoch eine Notwendigkeit. Und mit einem Südostenwind und später mit einem knappen Südwestenwind, ist es gut möglich, dass die ersten Tauben sehr früh, um die Mittagszeit, am Loft in Nevele ankommen werden.
Beachten Sie dies, wenn Sie planen, um am größten Taubensommerfest teil zu nehmen.
Freilassungpunkt und Freilassungszeit werden morgen früh so bald wie möglich auf den Webseiten von Belgian Master, De Duif, Herbots und auf der Videotextseiten von VTM und RTL veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen,

Der Team von Belgian Master

 

 

http://www.belgianmaster.com