Belgian Master

Aankondiging: China Pioneer International Racing Pigeon Club neemt het roer over en zet de Belgian Master duivenrace in België voort

Beste duivenliefhebbers,

Momenteel handelt China Pioneer International Racing Pigeon Club de laatste formaliteiten in verband met de overdracht van de Belgian Master duivenrace af. De Chinese duivenclub wordt in januari 2018 de nieuwe eigenaar en organisator van de Belgian Master. 
Aangezien een overdracht tussen twee internationale bedrijven een ingewikkelde kwestie van lange adem is, heeft het zes maanden geduurd om alles af te handelen. Daarom zal de Belgian Master in 2018 niet doorgaan; in 2019 zal er wel een race zijn. Verdere details over de aanlevering van de duiven in 2019 worden later bekendgemaakt.

We verontschuldigen ons bij alle duivenliefhebbers voor het ongemak!

Ondergetekenden:

China Pioneer International Pigeon Racing Club & VZW Vriendenkring Duivensport

 

Annonce : Le China Pioneer International Racing Pigeon Club reprend le Belgian Master et continuera à organiser ce concours en Belgique

Chers colombophiles,

Actuellement, le China Pioneer International Racing Pigeon Club s´occupe des dernières formalités liées au transfert du concours colombophile le Belgian Master. Au cours du mois de janvier, le club colombophile chinois sera le nouveau propriétaire et organisateur du Belgian Master. 
Puisqu´un transfert entre deux sociétés internationales est une question complexe de longue haleine, il nous a fallu six mois pour régler tout. Voilà pourquoi, le Belgian Master ne sera pas organisé en 2018, mais en 2019. De plus amples détails sur la livraison des pigeons pour le Belgian Master 2019 seront communiqués séparément.

Nous nous excusons auprès des colombophiles pour tout inconvénient que cela a pu causer.

Soussignés :

Le China Pioneer International Pigeon Racing Club et l´a.s.b.l. Vriendenkring Duivensport

 

Announcement: China Pioneer International Racing Pigeon Club takes over and will continue the Belgian Master pigeon race in Belgium

Dear pigeon fanciers

Currently China Pioneer International Pigeon Racing Club is finalizing the last formalities for the handover of the Belgian Master pigeon race. In January 2018, the Chinese pigeon racing club will become the new owner and organizer of the Belgian Master. 
However, due to the complicated nature and the long-winded work needed for the handover between international companies, it will have taken over 6 months to complete the handover. Therefore, the Belgian Master will not be held in 2018, but in 2019. Further details on the delivery of the pigeons for 2019 will be announced separately.

Our apologies to all pigeon fanciers for any inconvenience caused!

Undersigned:

China Pioneer International Pigeon Racing Club & VZW Vriendenkring Duivensport

 

Ankündigung: China Pioneer International Racing Pigeon Club übernimmt den Belgian Master Taubenwettflug und setzt ihn in Belgien fort

Liebe Taubenliebhaber,

Zurzeit vollendet China Pioneer International Racing Pigeon Club den letzten Formalitäten in Bezug auf die Übereignung des Belgian Master Taubenwettflugs. Der chinesische Taubenclub wird im Januar 2018 zum neuen Eigentümer und Organisator des Belgian Master. 
Da eine Übereignung zwischen zwei internationalen Unternehmen eine komplizierte und langwierige Sache ist, hat es sechs Monate gedauert, bis alles erledigt wurde. Deshalb findet der Belgian Master 2018 nicht statt. 2019 wird er schon stattfinden. Nähere Informationen über die Anlieferung der Tauben 2019 werden später bekanntgemacht.

Wir möchten uns bei allen Taubenliebhabern für die Unannehmlichkeiten entschuldigen!

Die Unterzeichner:

China Pioneer International Pigeon Racing Club & VZW Vriendenkring Duivensport

 

关于开创者接手比利时精英公棚的公告

尊敬的鸽友朋友: 

从2018年1月1日起,比利时精英公棚的经营权将移交于中国开创者国际赛鸽俱乐部。目前,开创者国际赛鸽俱乐部正在办理比利时精英公棚的各种移交手续。因跨国企业申办移交手续繁琐,审核周期需要6个月以上,因此,2018年比利时精英公棚的比赛将停止收鸽一年,2019年的收鸽将另行通知。

由此造成的不便敬请广大鸽友谅解!