Championnats L.C.B.

Kampioenschap - Championnat La Colombophilie Belge

(version en français, voir en dessous)

 

Doe mee aan

Het kampioenschap van
La Colombophilie Belge

 • 25.000 € aan gratis prijzen !
 • Kampioenschap per landgedeelte en nationaal
 • Asduif klassementen
 • Klassementen met 1e+2e+3e afgegeven
 • Kampioenschappen voor oude – jaarse en jonge duiven
 • Internationale erkenning
 • Gratis deelname

Herbots IMEX

Dungelstraat 37
3440 Halle-Booienhoven
(Belgium)

Contact
Jo Herbots - Miet Herbots
jo@herbots.be
miet@herbots.be
tel.: +32 (0)11 78 91 90
mobile: +32 (0)475 45 50 95
fax: +32 (0)11 78 07 38

 

Herbots Animal Products

Click here to find out more
Klik voor meer informatie

 
 

Beste sportvrienden,

Het sportseizoen is volop lopende. De eerste nationale vluchten Bourges, Chateauroux en Limoges zijn al achter de rug. Wij willen er nogmaals uw aandacht op vestigen dat ,enkele uren nadat de nationale winnaar officieel bekend is, de foto’s van de winnaar, afstamming etc. op onze site, www.herbots.be, te aanschouwen zijn.

Graag maken we u ook attent op de kampioenschappen van LCB (La Colombophilie Belge). Deze zijn er voor alle categorieën: snelheid , halve fond en fond. Dit zowel voor oude, jaarse als voor de jonge duiven.

Naast het asduif kampioenschap is er eveneens een kampioenschap met de eerste drie afgegeven duiven.

Het kampioenschap is zowel op nationaal niveau als voor het Franstalig- en Nederlandstalig landsgedeelte.

Inzenden van de uitslagen samen met de bijhorende puntenberekening dient steeds te gebeuren op het einde van de maand volgend op de maand waarin de uitslagen behaald werden. Voor de maand april is dit einde mei, voor de maand mei is dit einde juni. Natuurlijk kan u steeds uw uitslagen inzenden wanneer u dat wil zolang het binnen de vastgestelde termijn is.

Lees a.u.b. zeer aandachtig het reglement ! Bij eventuele vragen kan u ons steeds contacteren.

De verantwoordelijken voor het:

Nederlandstalig landsgedeelte

Bernard ANCIA
Rue Hena 98
4400 Awirs
Tel : 04 / 275 19 96 – (Bernard.ancia@skynet.be)

Het reglement van de kampioenschappen is terug te vinden op de site :
www.herbots.be/racing/news/content.asp?id=470

Franstalig landsgedeelte

Michel Vandersnickt
Rue Luxensart 20
7181 Petit-Roeulx
Tél 067 / 87 83 12 (michelvds001@yahoo.fr)

Zij zullen u steeds helpen.
Het reglement van de kampioenschappen is terug te vinden op de site
www.herbots.be/racing/news/content.asp?id=471

Indien u verdere informatie wenst, of een GRATIS proefexemplaar van LA COLOMBOPHILIE BELGE, aarzel niet ons te contacteren via Hilaire Surinx (Lcb@surinx.be) of 0496/780034

Wij wensen u nog een sportief hoogseizoen toe.

Met vriendelijke groeten

Participez au

Championnat de
La Colombophilie Belge

 • 25.000 € prix gratuits !
 • Championnat par region et national
 • Classements d’as-pigeons
 • Classements avec 1e+2e+3e marques
 • Championnats pour les vieux, les yearlings et les pigeonneaux
 • Reconnaissance internationale
 • Participation gratuite

Chers amis colombophiles,

Nous sommes en pleine saison. Les premiers concours nationaux : Bourges, Châteauroux et Limoges sont déjà derrière nous. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que, quelques heures après que le vainqueur national soit officiellement connu, les photos du vainqueur, le pédigrée, etc. paraissent sur notre site www.herbots.be.

Soyez aussi attentifs que aux championnats de notre journal LCB (La Colombophilie Belge). Ces championnats sont organisés pour toutes les catégories: vitesse, demi-fond et fond et cela pour les vieux, yearlings et pigeonneaux.

Il y a le championnat as-pigeon mais aussi le championnat avec les 3 premiers marqués.

Le championnat se joue au niveau national pour la région wallonne et flamande.

Vous devez envoyer vos résultats avec les points à la fin du mois qui suit le mois où vous avez remporté vos points. Pour le mois d’avril c’est fin du mois de mai, pour le mois de mai c’est fin juin. Bien sûr vous pouvez envoyer vos résultats, avant le terme fixé.

Lisez bien le règlement ! Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter.

Le responsable pour la région flamande :

Bernard ANCIA
Rue Hena 98
4400 Awirs
Tel : 04 / 275 19 96 – (Bernard.ancia@skynet.be)

Vous trouverez le règlement des championnats sur le site :
www.herbots.be/racing/news/content.asp?id=470

La région wallonne :

Michel Vandersnickt
Rue Luxensart 20
7181 Petit-Roeulx
Tél 067 / 87 83 12 (michelvds001@yahoo.fr)

Ils peuvent vous aider.
Vous trouverez le règlement des championnats sur le site :
www.herbots.be/racing/news/content.asp?id=471

Si vous voulez plus d’informations, ou un exemplaire GRATUIT de LA COLOMBOPHILIE BELGE, n’hésitez pas à nous contacter via Hilaire Surinx (Lcb@surinx.be) ou 0496/780034

Salutations sportives et bonne saison.