Chateauroux-Valence Report Cureghem Centre 22408

Beneden Parijs waren de weersomstandigheden zeer goed waardoor dat de duiven van zowel Chateauroux (07u00) als deze uit Valence (06u30) vanaf het eerste uur in vrijheid konden worden gesteld. Het was met een bang hart dat de eerste aanmeldingen werden opgewacht. Finaal mag er terecht worden gezegd dat de lossing een groot succes werd en het een verbeten strijd werd tussen de betere voor de ereplaatsen. In totaal namen er 18689 oude duiven en 26881 jaarlingen deel aan deze Nationale wedstrijd uit Chateauroux

Au-dessous de Paris, les conditions météorologiques étaient très bonnes, de sorte que les pigeons de Châteauroux (07h00) et ceux de Valence (06h30) pouvaient être mis en liberté dès la première heure. C'est avec un coeur effrayé que les premiers enregistrements ont été attendu. Enfin, on peut dire à juste titre que la libération a été un grand succès et que c’est devenue une bataille acharnée entre les meilleurs pour les places d'honneur. Un total de 18689 vieux pigeons et 26881 yearlings ont participé à cette compétition nationale de Châteauroux.

Limbourg eric brussegem 1

Bij de oude registreren we opnieuw als primus, de grootmeester uit Brussegem, Eric Limbourg. Met “11” oude duiven in concours werden de volgende prijzen weggekaapt : 1, 3, 4, 7, 13, 14, 22 & 41 (8/11) en dat tegen 204 oude duiven of 73% prijs.

Avec les vieux nous réenregistrons comme primus, le grand maître de Brussegem, Eric Limbourg. Avec "11" vieux pigeons en compétition, les prix suivants ont été remportés: 1, 3, 4, 7, 13, 14, 22 et 41 (8/11) et cela contre 204 vieux oiseaux ou 73% de prix.

Roger berckmans en zoon robby

In de kathegorie van de jaarlingen onderkennen we opnieuw het duo Berckmans Roger en zoon Robby uit Kortenberg. Naast de erepalm werden de volgende prijzen behaald : 1, 23, 23, 30 & 127 (5/6) tegen 430 jaarlingen of 83% prijs.

Dans la catégorie des yearlings, nous reconnaissons à nouveau le duo Berckmans Roger et son fils Robby de Kortenberg. En plus du palme d'honneur, les prix suivants ont été remportés: 1, 23, 23, 30 et 127 (5/6) contre 430 yearlings ou 83% de prix.

Met Valence krijgen we de eerste fondvlucht van de Rhône vallei. Nationaal werden er « 7884 » oude duiven ingekorfd. In de club stond de teller op “170” duiven tov “80” in 2017. Iets meer dan een verdubbeling voor deze klassieker uit de Rhône vallei. Een onverhoopt succes !

Van vossole wilfried

Avec Valence nous avons le premièr concours de fond de la vallée du Rhône. À l'échelle nationale, «7884» vieux pigeons ont été enlogés. Au club, le compteur comptait «170» pigeons contre «80» en 2017. Un peu plus que doubler pour ce classique de la vallée du Rhône. Un succès inattendu!

Primus werd Wilfried Van Vossole uit Buggenhout. Wilfried had voor deze wedstrijd “15” oude duiven aan de meet gebracht en zijn inspanningen hebben hem, naast een welverdiende overwinning, een indrukwekkende waslijst aan prijzen opgebracht ! Oordeelt U zelf maar : 1, 5, 6, 7, 19, 21, 31, 35, 39, 41, 42 & 43 (12/15) of 80% prijs !

Primus est devenu Wilfried Van Vossole de Buggenhout. Wilfried avait enlogé "15" vieux pigeons pour cette compétition et ses efforts lui ont valu une liste impressionnante de prix en plus d'une victoire bien méritée! Jugez en par vous-même: 1, 5, 6, 7, 19, 21, 31, 35, 39, 41, 42 et 43 (12/15) ou 80% prix!

Aanstaand weekend krijgen we enkel de Nationale fondwedstrijd uit Cahors wat steeds een pittige vlucht is. Voor de eerstvolgende GHF wedstrijd spreken we af op 23/06/2018 voor de wedstrijd uit Argenton2. Tot volgende week!

Le week-end prochain, nous n'avons seulement le concours de fond nationale de Cahors qui est toujours une course difficile. Pour la prochaine compétition GDF, nous nous rencontrerons le 23/06/2018 pour la compétition d’Argenton2. A la semaine prochaine!

LCC