Communiqué RFCB/Mededling KBDB-Software WPROL & BRICON

02-09-2020 - Communiqué de la RFCB

A la demande de Wprol, notre ancien fournisseur « software », avec lequel le contrat a été résilié, un mandat a été signifié à la RFCB le 11/08 dans le but de faire examiner le programme de notre fournisseur « software » actuel, Bricon, par un expert judiciaire.

Cette enquête est toujours en cours, mais la RFCB attend le résultat avec confiance.  Rien ne peut être reproché à la RFCB.

Dès que nous recevrons plus d'informations, nous en informerons bien sûr immédiatement nos membres.

Salutations cordiales.

Le Président National,

Pascal Bodengien.

02-09-2020 Mededeling van de KBDB

Op 11/08 werd aan de KBDB een bevelschrift betekend op verzoek van WProl, onze vorige softwareleverancier waarmee de overeenkomst werd beëindigd, met als doel het door onze huidige softwareleverancier ontworpen programma, Bricon, te laten onderzoeken door een gerechtsdeskundige.

Dit onderzoek is nog steeds lopende maar de KBDB ziet het resultaat hiervan in vol vertrouwen tegemoet, waar haar uiteraard niets te verwijten valt.

Van zodra wij meer informatie verkrijgen zullen wij onze leden uiteraard onverwijld hiervan op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.