Cureghem Centre-Annulation remise des Prix 2020

Mijnheer ,

Gelieve in bijlage de kampioenschappen 2020 te vinden.

Het bestuur van de Groepering Cureghem Centre en Europacup Barcelona hebben besloten ,

Gezien de huidige toestand betreffende Covid-19 , dit jaar geen kampioenenhulde te organiseren.

Monsieur ,

En annexe les championnats 2020.

Le comité du Groupement Cureghem Centre et l’Europacup Barcelone ont décidé , compte tenu de la situation actuelle du Covid-19 ,

De ne pas organiser le journée des championnats cette année.