J2020 Chez Ivan Van den Bossche & Eddy van den Steen

Jeunes / Jongen 2020

la superbe colonie d'Ivan Van de Bossche - Eddy Van den Steen d'Asse possède des pigeons ayant fait leur preuve de 300 à 600 km ses dernières saisons. Cette colonie est basée sur la vieille lignée "Marcel Aelbrecht" en particulier. Une ligne que vous retrouverez chez presque chaque pigeon, ainsi que la mère de base "Kim". Cette femelle a elle-même gagné 1 National (zone) Bourges 10,515 p. et 2 Prov Bourges 2,476 p. et elle s'est avérée être une super femelle d'élevage. 

De kolonie van Ivan Van de Bossche - Eddy Van den Steen d'Asse heeft duiven die zich 300 tot 600 km hebben bewezen sinds zijn laatste seizoenen. Deze kolonie is gebaseerd op de oude regel "Marcel Aelbrecht" in het bijzonder. Een lijn die je in bijna elke duif zult aantreffen, evenals de basismoeder "Kim". Deze teef heeft zelf 1 Nationaal (zone) Bourges 10.515 d. en 2 Prov Bourges 2.476 d. en ze bleek een super gekweekte vrouw te zijn.

1 NAT.ZONE LA SOUTERRAINE 1723 JAARSE

1 NAT.ZONE BOURGES 10535 JAARSE

1 NAT. ZONE TULLE 3490 JAARSE

2 NAT. ZONE TULLE 2627 JAARSE

4 NAT. TULLE 7926 JAARSE

4 NAT ZONE GUERET 1736 D

5 NAT. ZONE ARGENTON 5133 JAARSE

8 NAT. ARGENTON 18363 JAARSE

Contact

yvan van den bossche

Pullewouwe 104 A

1730 Asse

0486052833