KBDB kampioenschappen Uiterste datum 18/09

TERMIJNEN

Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN UITSLAGEN naar de Bondszetel van de KBDB

Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 HALLE. De uitslagen dienen enkel te worden toegestuurd voor de

kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID & JEUGD.

Uiterste datum :

- Per post: 18 SEPTEMBER 2015 postdatum telt.

- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:

18 SEPTEMBER 2015 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.

Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer aanvaard (ook niet

als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, verkeerde snelheden, enz….. werden opgegeven).

VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN

De voorlopige rangschikkingen zullen verschijnen op de KBDB-website www.kbdb.be, begin oktober

2015.

Alleen de voorlopige uitslag zal integraal worden gepubliceerd

De dag van de mededeling van de voorlopige rangschikking zal het overzicht waarbij, per

kampioenschap, alle behaalde prijzen per geklasseerde worden vermeld, worden gepubliceerd.

OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING

NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE/SPE hoeven niet toegestuurd te worden.

Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID en JEUGD dienen de uitslagen samen met

het deelnemingsformulier te worden toegestuurd.

BETWISTINGEN

Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten

verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 HALLE binnen

een termijn van 8 werkdagen na de publicatie op de KBDB-website.

Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail, enz…..

Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden

genomen.

GESCHILLEN

Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpretatieproblemen vallen onder de

uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR.

BEREKENING

Het berekenen van de coëfficiënt zal gebeuren tot 4 cijfers nà de komma. Het vijfde cijfer

na de komma zal de afronding bepalen.

Kampioenschappen 2015 - deelnemingsformulieren

NATIONAAL

Algemene beschikkingen

Algemeen kampioenschap
Grote fond oud - jaarduiven
Fond oude - jaarduiven
Grote halve fond oude - jaarduiven
Kleine halve fond  - snelheid
Jonge duiven - jeugd
Asduif

Jeugdcriterium 2015

jeugdcriterium - dubbeling bourges