KBDB Voorlopige dagorde Nationale Algemene Vergadering 26.10.2016