Overlijden van Karel Everaert – Hofstade

We melden U het overlijden van Karel Everaert – Hofstade, duivenliefhebber en vader van ons spelend lid Jo Everaert.

Begrafenis maandag 13 juli om 10u30 in de parochiekerk te 9308 Hofstade.

Bestuur en medewerkers LAND VAN AALST betuigen hun medeleven aan de familie in deze moeilijke periode.