PE Vlaams-Brabant buitengewone algemene vergadering

Aan ALLE verenigingen van de PE Vlaams-Brabant

 

Heren Voorzitters,

De nationale raad van beheer en bestuur informeren u dat zij, In toepassing van art. 11 van het Huishoudelijk Reglement, op eigen initiatief, een buitengewone algemene vergadering in uw PE Vlaams-Brabant zal bijeenroepen.

Deze algemene vergadering zal medio januari 2020 plaatsvinden. De dagorde zal u eerstdaags worden toegestuurd.

In toepassing van art. 29 van de KBDB-statuten zal deze dagorde zo uitgebreid mogelijk worden opgesteld voor wat betreft de sportieve aangelegenheden teneinde aan de verenigingen toe te laten voorstellen te formuleren (cfr. art. 29 § 6 van de KBDB-statuten).

Gelieve eveneens te noteren dat de vluchtprogramma’s van de PE Vlaams-Brabant voorlopig in beraad zullen worden gehouden.

De leden hielden er aan u hiervan reeds op de hoogte te brengen.

 

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.