Persbericht FAVV - Ziekte van Newcastle 17/07

Persbericht FAVV 17/07

Er is een nieuwe besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld, nl. een opfokbedrijf met legpoeljen in Waregem (WVL).
In dit bedrijf waren er klinische tekens en een hogere sterfte dan normaal. De dieren waren gevaccineerd, maar zoals bij de vorige besmetting in Zulte is die dus onvoldoende gebleken om doorbraak van de ziekte te voorkomen.
Zoals in Zulte gaat het ook hier om een klassiek, commercieel bedrijf zonder buitenbeloop. De manier waarop het virus in dit bedrijf is terechtgekomen is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht.
Rond deze nieuwe uitbraak worden dezelfde maatregelen van kracht zoals rond de uitbraken in Haaltert en Zulte:

  • In de 3 en de 10 km-zones (cf. kaart; een meer gedetailleerde kaart is terug te vinden op de website) is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.
  • In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Let op: de zones rond Waregem overlappen met deze afgebakend rond Zulte. Dat overlappende deel zal maar samen met de rest van de zones rond Waregem kunnen worden vrijgegeven en dus niet samen met de rest van de zones rond Zulte.

Zoals bij de eerdere zones zijn er derogaties op het vervoerverbod mogelijk voor gevaccineerd pluimvee en broedeieren van de professionele bedrijven. Ik verwijs hiervoor naar de eerder verspreide documenten en de website.
De aanvragen kunnen aan de LCE overgemaakt worden.

Slachthuizen en broeierijen in de zones kunnen gebruik maken van de corridors, die voorzien zijn in het sectordraaiboek.

Ik herhaal nogmaals mijn oproep tot waakzaamheid en het rigoureus respecteren van de vaccinatieverplichting en de bioveiligheidsmaatregelen.

Het is duidelijk dat de problemen nog niet van de baan zijn en dat absoluut vermeden moet worden dat het virus zich verder verspreidt.

Het lijkt me dan ook tijd voor enige bezinning binnen de sector over hoe het zover is kunnen komen en over wat de sector nu zelf kan doen om de lat tegen insleep zo hoog mogelijk te leggen.

Alle relevante informatie is terug te vinden op onze website: www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/.

Lijst zone Waregem