Persbericht Vlaams-Brabant/Antwerpen/Oost-Vlaanderen

Onderwerp: Persbericht Vlaams-Brabant/Antwerpen/Oost-Vlaanderen
 

Persbericht aan de liefhebbers en verenigingen van de PE Antwerpen – Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Gezien de verlenging van de ophokregeling uitgevaardigd door het FAVV hebben de bestuursraden van de provinciale entiteiten Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen beslist om eveneens tijdens het weekend van 18 en 19 maart 2017 alle geplande wedstrijden en opleerdrachten te annuleren.

De situatie zal van week tot week opgevolgd worden in nauw overleg met het FAVV, eveneens zal hierover wekelijks gecommuniceerd worden via de verenigingen, de pers, teletekst en onze website http://www.kbdb.be/nl/nieuws-nl

Namens de bestuursraden

Antwerpen – Oost-Vlaanderen – Vlaams-Brabant

 

Objet: Communiqué de presse Brabant Flamand / Anvers / Flandre-Orientale

Communiqué de presse pour les amateurs et les associations du PE Anvers - Flandre orientale et du Brabant flamand

Compte tenu de l'extension des règles de confinement obligatoires émis par l'Agence fédérale, les conseils d'administration des entités provinciales Brabant flamand, Anvers et Flandre Orientale ont décidé d'annuler tout les concours le week-end des 18 et 19 mars 2017.

La situation sera suivie cette semaine en étroite consultation avec l'Agence fédérale, sera également communiquée cette semaine par les associations, la presse, le télétexte et notre site Web http://www.kbdb.be/nl/nieuws-nl