R.F.C.B. Demande Duplicata

Avis quant à la demande d’un duplicata – titre de propriété

La RFCB a décidé de stopper la délivrance d’un duplicata – titre de propriété aux signaleurs de pigeons égarés. Cette décision entrera en vigueur dès le 1er juin 2013. Il n’est donc plus nécessaire de verser 10,00€/duplicata sur notre compte en banque.

Si le signaleur souhaite obtenir le titre de propriété ou le duplicata-titre de propriété, il devra prendre contact avec le propriétaire du pigeon.
Lien vers le document pour le propriétaire -  demande d'un duplicata.

 

 

Bericht i.v.m. de aanvraag van een duplikaat-eigendomsbewijs

 

De KBDB heeft beslist om met ingang van 1 juni 2013 het afleveren van duplikaat-eigenomsbewijzen aan aanmelders van verdwaalde duiven stop te zetten. Het is dus onnodig om nog langer 10 euro/duplikaat  op onze rekening over te maken.

 

Indien de aanmelder in het bezit wenst te komen van het eigendomsbewijs of een duplikaat-eigendomsbewijs (ingeval van verlies van het origineel) dient hij de eigenaar van de duif zelf te contacteren.

Link naar het document voor de eigenaar - aanvraag duplikaat