RFCB/KBDB - Quievrain 07/04

Mededeling van de KBDB – wedvlucht Quiévrain 07/04/2019

Ingevolge het slechte verloop van de wedvlucht vanuit Quiévrain van 07/04/2019 heeft de nationale voorzitter, dhr Pascal Bodengien, in samenspraak met de voorzitter van het Nationaal Sportcomité, dhr Denis Sapin, beslist een intern onderzoek op te starten naar de omstandigheden die hebben geleid tot de slechte terugkeer van deze duiven. De KBDB zal dan ook niet nalaten, na onderzoek, de verantwoordelijke(n) te sanctioneren, zodat dergelijke situaties zich, in de toekomst, niet meer zullen herhalen. 
De nationale voorzitter en de voorzitter van het Nationaal Sportcomité wensen zich hiervoor te excuseren.

Communication de la RFCB – concours de Quiévrain du 07/04/2019

Suite au mauvais déroulement du concours de Quiévrain du 07/04/2019, le président national, M. Pascal Bodengien, a décidé, en concertation avec le président du Comité Sportif National, M. Denis Sapin, d’ouvrir une enquête interne sur les circonstances qui ont menées au mauvais retour de ces pigeons. La RFCB ne manquera pas, après enquête, de sanctionner le/les responsable(s), pour que de telles situations ne se reproduisent plus. 
Le Président National ainsi que le Président du Comité Sportif National souhaitent présenter leurs excuses.