RFCB Merci aux bénévoles/KBDB Bedankt vrijwilligers


Le sport colombophile, aujourd'hui et demain!

Sans l'aide de tous les bénévoles oeuvrant dans nos sociétés colombophiles, nous ne pourrions plus, en ce moment, participer aux concours!

Nous vous demandons de suivre STRICTEMENT les règles!  Vidéo animation Corona

C'est pourquoi, nous voulons dire MERCI, à vous tous engagés dans notre sport et à vous, les bénévoles, qui vous occupez si activement de notre sport:

De duivensport vandaag en morgen !

Zonder de helpende handen en al de vrijwilligers in onze verenigingen zouden we in deze tijd niet meer kunnen deelnemen aan wedstrijden !

We vragen met aandrang de regels STRIKT te volgen !   Animatie video corona

Daarom willen we aan iedereen die begaan is met onze sport en al aan de hulpverleners die dag en nacht in de weer zijn,  zeggen:

Dank u wel !!