Selection finale / FinalKeuring Olympiade

Finalekeuring olympiade categorie standaard

De liefhebbers welke in aanmerking komen voor de keuring "Standaard" op de olympiade in Polen dienen zich op 15.12.2018 om 10 uur aan te melden met hun duif/duiven voor de finalekeuring te Petite Enghien, Place 7.

Ze dienen in het bezit te zijn van:

- Hun lidkaart KBDB

- Inentingformulier paramyxo

- De behaalde volledige uitslagen

- De eigendomsbewijzen van de aangeboden duiven.

De deelnemers dienen bereid te zijn hun duiven ter beschikking te stellen op de olympiade en dit volgens de beslissingen van de KBDB.


Jugement final -Olympiade catégorie Standard

Les amateurs, entrant en considération pour le jugement “ Standard” de l’olympiade en Pologne, doivent se présenter, avec leur(s) pigeon(s) le 15.12.2018 à 10h à Petit Enghien, Place 7, en vue du jugement final.

Ils doivent être en possession:

- De leur licence RFCB

- Du formulaire de vaccination contre la paramyxovirose

- Les résultats (intégraux) probants

- Les titres de propriété des pigeons présentés

Les amateurs doivent être disposés à mettre leurs pigeons à présenter leurs pigeons à l’olympiade et ce, suite aux décisions de la RFCB.