Veterinaires communiqué de presse

Il a été décidé de fonder une association de fait de vétérinaires ayant un intérêt particulier pour le sport colombophile.

Communique de Presse vétérinaires

Après divers contacts entre vétérinaires belges ayant une clientèle colombophile, une réunion a eu lieu.

Il a été décidé de fonder une association de fait de vétérinaires ayant un intérêt particulier pour le sport colombophile.

Ceci dans le but de prendre position vis-à-vis d’instances comme l’AFSCA, FOD, RFCB etc…

Sur les contenus sera ouvertement communiqué au fil du temps, après avoir consulté les autorités compétentes. Actuellement il y a des conversations positives.

Nous voulons encore faire un appel aux vétérinaires qui n’étaient pas encore au courant et qui sont éventuellement intéressés à devenir membre (cotisation de 50 €).

Prendre svp contact via e-mail rubenlanckriet@telenet.be

Ruben Lanckriet

Na verschillende onderlinge contacten en een vergadering tussen Belgische dierenartsen die in hun praktijk veel te maken hebben met sportduiven, is er beslist een feitelijke vereniging op te richten.

Persmededeling dierenartsen

Na verschillende onderlinge contacten en een vergadering tussen Belgische dierenartsen die in hun praktijk veel te maken hebben met sportduiven, is er beslist een feitelijke vereniging op te richten van dierenartsen met een bijzondere interesse in sportduiven; dit om gezamenlijke standpunten in te nemen en/of problematieken aan te kaarten t.o.v. instanties als FAVV, FOD, KBDB e.a.

Het gaat o.a. over het al dan niet “sportduif” statuut, de aanwezigheid van de duif in de voedselketen, de geneesmiddelenwetgeving, onduidelijkheden omtrent de nieuwe dopinglijst, e.a.

Intussen zijn er positieve gesprekken bezig. Over de inhoud wordt mettertijd nog openlijk gecommuniceerd nadat met de betrokken instanties overleg is gebeurd.

Hierbij aldus een oproep aan dierenartsen die nog niet op de hoogte waren en die eventueel kunnen geïnteresseerd zijn, om lid te worden (lidgeld = 50 € / jaar ).

Contact nemen via e-mail rubenlanckriet@telenet.be

Ruben Lanckriet