Galerie des champions / Champions Gallery

En cette fin de saison, vous désirez mettre en avant l'un ou l'autre de vos pigeons en valeur!

Aan het einde van het seizoen, u wilt een of andere van uw duiven in waarde te benadrukken!

Vous pouvez envoyer photo, pédigrée & ses performances 2016 avec un minimum de 5 prix par dix dans des contingents de 150 pigeons.

U kunt foto's en stamboom van de 2016 prestaties te sturen met een minimum van 5 prijzen in tien contingenten van 150 duiven.

Adresse mail - E-mailadres fabricecarlier@msn.com