Bureaux d'enlogement concours nationaux & internationaux / Inkorvingsburelen nationale en internationale wedvluchten 2018 UPDATE

Inkorvingsburelen nationale en internationale wedvluchten 2018


Antwerpen

Limburg 

Oost-Vlaanderen

SPE Henegouwen / Waals-Brabant 

SPE Luik / Namen / Luxemburg (UPDATE)

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen (UPDATE)

Bureaux d'enlogement concours nationaux et internationaux 2018


Anvers 

Brabant flamand

EPR Hainaut / Brabant wallon

Flandre occidentale (UPDATE)

Flandre orientale

EPR Liège / Namur / Luxembourg (UPDATE)

Limbourg