Journées Nationales RFCB / National Dagen KBDB

RFCB: Communiqué Journées Nationales 2013 

Les prochaines Journées Nationales se dérouleront les 15 et 16 novembre 2013 à Ostende (Hotel Thermae Palace).

 

Cette année est une année de transition pour nos Journées el le programme se limite à fêter tous nous Champions 2013.  

Le Conseil d’Administration et de Gestion National vous informe, d’ores et déjà, que le programme ne prévoira pas de stands et d’expositions. Par ailleurs, les remises de prix aux champions nationaux se dérouleront au cours de deux soirées.

 

Vous trouverez davantage d’informations quant à ces Journées dans le prochain Bulletin National

 

 

KBDB: mededeling Nationale dagen 2013

 

De volgende Nationale Dagen zullen doorgaan op 15 en 16 november in Oostende (Hotel Thermae Palace).

 

Dit jaar is een overgangsjaar voor onze Dagen en het programma wordt beperkt tot het huldigen van al onze Kampioenen 2013.

 

De nationale raad van beheer en bestuur licht u reeds in dat er dit jaar geen standen en tentoonstellingen op het programma staan. Bovendien zullen de prijsuitreikingen aan de nationale kampioenen tijdens twee avonden ingericht worden.

 

Bijkomende inlichtingen aangaande deze Dagen zullen in het volgende nummer van het Bondsblad gepubliceerd worden.