Lâchers /Los 17 & 18/04 Communiqué RFCB /Mededeling KBDB

Communiqué – concours week-end 17 & 18/04/2021

Madame,

Messieurs,

Compte tenu des faibles températures, prévues pour ce week-end, et afin de protéger nos pigeons voyageurs, nous avons demandé à nos responsables de lâcher de ne pas lâcher nos pigeons à la première heure favorable mais d'attendre que les températures soient plus élevées (probablement vers 11 heures).

Salutations cordiales.

Le président du CSN,

Denis Sapin.

Mededeling – vluchten weekend 17 & 18/04/2021

Beste,

Rekening houdend met de koude temperaturen, dewelke worden voorspeld voor dit weekend, en teneinde onze reisduiven te beschermen, hebben wij de verantwoordelijken voor de lossingsbeslissingen gevraagd om niet op het eerst gunstige lossingsuur te lossen maar te wachten tot de temperaturen iets hoger liggen (waarschijnlijk rond 11u00).

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.