NPO-Conceptagenda Ledenraad 13 maart 2021

Onderstaand treft u de conceptagenda aan voor de Ledenraad van 13 maart 2021.

Een aantal stukken zijn inmiddels beschikbaar. De overige stukken volgen de komende weken. 

Locatie: Zaal Verploegen, Wijchen
Aanvang vergadering: 10.00 uur 

1. Opening door de voorzitter

2. Overzicht aangemelde afgevaardigden voor deze Ledenraad

3. Notulen Ledenraad

a. Notulen Ledenraad 2 juni 2020 (redactioneel of naar aanleiding van bijlage 3a)

b. Notulen Ledenraad 28 november 2020 (redactioneel of naar aanleiding van bijlage 3b,3c,3d)

c. Stemuitslag Ledenraad 28 november 2020 

d. Uitsplitsing kosten lossingsvergunningen en bestuurskosten

4. Terugblik winterseizoen en stand van zaken vliegseizoen 

a. Stand van zaken nieuwe EU-regelgeving

b. Stand van zaken Covid en aanvang seizoen 2021

c. Stand van zaken losplaatsen, lossingsvergunningen en handhaving 

d. Stand van zaken NPO Cloud 

e. Stand van zaken overschrijven duiven door verenigingen

f. Stand van zaken Eerlijk spel en Kampioenschappen 

g. Stand van zaken Pensioen dossier 

5. Vervoer en lossing van duiven 

a. Vernieuwd HitteprotocolStempunt 5a

b. Bevoegdheden NPO-Bestuur bij toepassen HitteprotocolStempunt 5b

c. Taken, werkwijze en bevoegdheden IWB en protocol lossingenStempunt 5c

6. Aanpassing Olympiade regels 2021Stempunt 6

7. Dopingcontrolebeleid

7a. Toelichting bij het nieuwe dopingbeleid

7b. Instellen dopingheffing van x cent per ingekorfde duifStempunt 7b

7c. Goedkeuren aangepast dopingreglementStempunt 7c

8. Voorstel voor het organiseren van de 28e Olympiade Stempunt 8

9. Versterken financiele positie NPO Stempunt 9

10. Voorstel tot het opheffen van de bestaande secties en het instellen van de sectie Sportbeleving

10a. Opheffen van de secties Vitesse/Midfond, Jong, Dagfond en Marathon Stempunt 10a

10b. Instellen van de Sectie SportbelevingStempunt 10b

11. Bestuursmodel NPO 

11a. Besluiten Ledenraad zijn bindend voor de NPO, Afdelingen, Secties, verenigingen, leden en alle overige rechtspersonen zoals benoemd in de statuten en reglementenStempunt 11a

11b. Aanpassen kiesdeler van afdelingen van 1000 naar 500Stempunt 11b

11c. Bestuurders sectie Sportbeleving hebben stemrecht in Ledenraad met max. 5 stemmen. Als bestuur sectie Sportbeleving bestaat uit 3 personen of minder wordt stemrecht in Ledenraad opgeschort tot bestuur is aangevuld tot min. 4 personen. Stempunt 11c

11d. Omzetten Platform Transport naar commissie zonder stemrecht in LedenraadStempunt 11d

11e. Opheffen van het Platform JongStempunt 11e

12. Voorstel tot schrappen van het NPO-congres Stempunt 12

13. Goedkeuren aangepast Huishoudelijk reglement Stempunt 13

14. Goedkeuren aangepaste Statuten NPOStempunt 14

15. Goedkeuren aangepast Wedvlucht reglement Stempunt 15

16. Voorstel tot het aanpassen van NFO18Stempunt 16

17.  Voorstellen van de afdelingen

18. Sluiting