Pas de participation belge Olympiade 2022 / Geen Belgische deelname Standaardkeuring Olympiade 2022

13-01-2022 Communiqué concernant l’Olympiade 2022 dans la catégorie « Standard »

Hier (le 12/01/2022), nous avons reçu la confirmation officielle de la FCI que la participation au jugement Standard à Budapest (en Hongrie), qui aura lieu les 4, 5 et 6 février 2022, est également soumise à la réglementation européenne UE 2020/688, à savoir que les pigeons doivent être munis d’un certificat sanitaire, délivré par un vétérinaire officiel de l’AFSCA et qu’ils doivent être placés en quarantaine pendant 21 jours dans un site agréé de l’AFSCA.

Compte tenu du fait que le jugement Standard final n’a pas encore eu lieu en Belgique, il n’y aura, par manque de temps, pas de participation belge au jugement Standard.

Nous nous voyons malheureusement mis devant un fait accompli et nous espérons que vous comprenez que la RFCB n’avait dès lors pas d’autre choix.

Salutations cordiales.

Le Président National,

Pascal Bodengien.

13-01-2022 Mededeling aangaande de Olympiade 2022 – categorie Standaard

Gisteren (12/01/2022) hebben wij de officiële bevestiging gekregen vanwege de FCI dat de deelname aan de standaardkeuring in Budapest (Hongarije), dewelke plaatsvindt op 4, 5 & 6 februari 2022, eveneens is onderworpen aan de EU-regelgeving 2020/688 m.n. dat de duiven  dienen vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat, afgeleverd door een officiële dierenarts van het FAVV en worden onderworpen aan een quarantaine van 21 dagen op een geregistreerde locatie bij het FAVV.

Rekening houdend met het feit dat de finale keuring voor de standaardduiven in België nog niet heeft plaatsgevonden dienen wij, wegens tijdsgebrek, af te zien van een Belgische deelname aan deze Standaardkeuring.

We hopen dat u begrijpt dat wij voor een voldongen feit worden gesteld en de KBDB geen andere keuze heeft.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.