persmededeling KBDB /communiqué de presse RFCB

Communiqué de presse

Vu les températures élevées annoncées ces prochains jours, le Président du Comité Sportif National insiste afin que le nombre de pigeons par panier diminue de 15% et ceci pour TOUS les concours.

 

Persmededeling

Halle, 23/8/2016

Gelet op de hoge temperaturen die worden voorspeld voor de volgende dagen, dringt de voorzitter van het Nationaal Sportcomité erop aan het aantal duiven in de manden op ALLE vluchten te verminderen met 15%.