Nieuwsbrief PE West Vlaanderen 2021

19/04/2021

 

Beste bestuursleden,

Beste liefhebbers,

De start van het seizoen is nu goed en wel op dreef gekomen. Tijdens de lange winter werden de vele voorbereidingen getroffen om alles in goede banen te leiden. Steeds zaten we met zijn allen met de gedachte dat de corona maatregelen en de vogelgriep wel weer eens roet in het eten gingen gooien en zo de start van het seizoen in gedrang brengen.

Gelukkig viel alles mee en kunnen we mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen toch starten met het seizoen en de vluchtkalender zo goed als normaal afhandelen.

Gezellig samenzijn in het lokaal zit er echter nog niet in maar we leven op goede hoop dat ook dit wel binnenkort weer mogelijk zal worden.

 

Verenigingen

Ondertussen werden we in onze provincie ook geconfronteerd met droevig nieuws uit enkele verenigingen.

Iedereen weet dat de vereniging St Joris geconfronteerd werd met de plotse hartstilstand van de voorzitter aldaar.  Hubert werd gereanimeerd en is nu nog steeds in het ziekenhuis waar zijn toestand maar heel traag evolueert. We kregen van de familie te horen dat het lokaal St Joris tijdelijk on hold wordt gezet zolang de drijvende kracht achter de vereniging onbeschikbaar blijft.

Ook de vereniging Beveren Roeselare kreeg de nodige tegenslagen te verwerken. Marc Bossu ,één van de drijvende krachten achter de vereniging, kwam te overlijden aan de gevolgen van Corona Langs deze weg willen we aan de familie en vrienden nogmaals onze oprechte deelneming betuigen.

Dat dit alles gevolgen heeft voor de werking van een vereniging is evident. Door het volledig uitvallen van St Joris kwamen enkele liefhebbers zonder lokaal te staan omdat ze nergens in een omtrek terecht konden. Na overleg met de PE werden toch een paar lokalen bereid gevonden hun omtrekken tijdelijk uit te breiden zodat de iedereen toch ten minste in één lokaal terecht kon.

We willen iedereen bedanken die bijgedragen heeft om tot een oplossing te komen in die problematiek. We vrezen dat er vroeg of laat nog zulke toestanden kunnen ontstaan en vragen dan ook wat begrip aan de liefhebbers en lokalen en om in dergelijke gevallen daar waar nodig te helpen zoeken naar aanvaardbare oplossingen.

 

Roddels

Een ander item die we hier eens willen aankaarten is de doping problematiek. We vernemen dat in bepaalde kringen hardnekkige roddels de ronde doen als zou er in West Vlaanderen een geval van doping vastgesteld zijn en dat de PE West Vlaanderen betrokken persoon de hand boven het hoofd zou houden ?

We kunnen jullie bevestigen dat wij tot op heden absoluut geen enkele info kregen over een eventueel positief geval in onze provincie. De dopingproblematiek is een nationale materie waar de PE West  Vlaanderen hoegenaamd NOOIT in tussenkomt.

 

De Westhoek

Beter nieuws komt er vanuit de Westhoek. Daar hebben zeven verenigingen de handen bij mekaar gestoken en een samenspel opgericht voor de vluchten vanaf Clermont. Gezien hun moeilijke ligging en de daaraan verbonden ongelijke kansen is dit een welgekomen initiatief voor alle liefhebbers daar in de regio. We wensen dit samenspel dan ook alle succes toe.

 

Brionne

Op de kalender is op zaterdag 31 juli (weekend Bourges) een snelheidsvlucht uit Brionne voorzien met inkorving op vrijdag.

Een voerder liet ons weten dat gezien er rekening dient gehouden te worden met de rij en rusttijden,  het voor hem onmogelijk was om op tijd toe te komen in Brionne op zaterdagmorgen.

We hebben in de PE West Vlaanderen naar een alternatief gezocht en momenteel wordt de lossing voorzien te Rouen wat een kleine veertig km korter gelegen is.

De nodige lossingsvergunning wordt aangevraagd. Indien groen licht houden we jullie op de hoogte van de definitieve wijziging op de kalender.

 

Namens de PE West Vlaanderen