Communiqué RFCB / Medeling KBDB

Communiqué à TOUS les amateurs

En application de l'art. 133 CC, la RFCB attire l'attention de ses membres sur le fait qu' il est interdit d'acheter ou de détenir des pigeons au colombier d'un colombophile effectivement suspendu.

Toute infraction au présent art. 133 CC fera l'objet de poursuites devant les Chambres RFCB et sera passible d'une suspension effective d'un à trois ans.

 

Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.