Doping Communiqué RFCB / Persmededeling KBDB

Geachte,

Bijgevoegd vindt u, ter publicatie, een persmededeling met betrekking tot de doping. Persmededeling 28 05 2015Persmededeling 28 05 2015

Tezelfdertijd nodigen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur u uit op een persconferentie die gewijd zal zijn aan deze persmededeling.

Timing: dinsdag 2 juni 2015 – 20u00

Locatie: Zaal “De witte duif” in het KBDB-gebouw (52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 HALLE).

De veeartsen, Piet BLANCKE en Nicolas SCHOONHEERE, zullen aanwezig zijn op deze persconferentie en zullen uw eventuele vragen beantwoorden.

Kunt u uw aanwezigheid bevestigen?

Dank alvast.

Met vriendelijke groeten.

De nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Stefaan VAN BOCKSTAELE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame,

Monsieur,

Veuillez trouver, ci-joint, un communiqué de presse pour publication et ayant trait au doping.  Communique de presse 28 05 2015Communique de presse 28 05 2015

Par la même occasion, les membres du Conseil d’Administration et de Gestion National vous invitent à participer à une conférence de presse dédiée à ce communiqué de presse.

Timing : le mardi 2 juin 2015 – 20h00

Lieu : Salle “De witte Duif” dans le bâtiment RFCB (52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 Halle).

Les vétérinaires, Nicolas SCHOONHEERE et Piet BLANCKE, seront présents à la conférence de presse et répondront à vos éventuelles questions.

Pouvez-vous confirmer votre présence ?

Merci d’avance.

Avec leurs salutations les meilleures.

Pour le Conseil d’Administration et de Gestion National,

Le Président National,

Stefaan VAN BOCKSTAELE