Mutations / Mutatie

COMMUNICATION RFCB

Une mutation vous coûtera dorénavant 2,00EUR (à l'exception des mutations demandées par une société affiliée suite à une vente de bons organisée au sein de la société).

MEDEDELING KBDB

De kostprijs van een mutatie bedraagt voortaan 2,00EUR (met uitzondering van mutaties aangevraagd door een aangesloten vereniging in functie van een bonverkoop in een vereniging).