RFCB-Autorité belge de la Concurrence/KBDB-De Belgische Mededingingsautoriteit

L’Autorité belge de la Concurrence impose des mesures provisoires suite à la méconnaissance des règles de concurrence applicables au développement d’un standard pour applications Cloud 20220921 compresse 35 abc20220921 compresse 35 abc 

De Belgische Mededingingsautoriteit legt voorlopige maatregelen op naar aanleiding van het miskennen van de mededingingsregels die van toepassing zijn op de ontwikkeling van een standaard voor Cloud-applicaties application/pdf 20220921_Persbericht_35_BMA.pdf

Screenshot 2022 09 22 at 18 58 25 20220921 compresse 35 abc pdf