Afdeling 2 || Brabant 2000

Voorwoord ALV 6 maart 2021 , besluitenlijst en mededeling Covid 19

8/3/2021

Zoals aangekondigd in de ALV treft U bijgaand het voorwoord van de voorzitter aan ( normaal wordt dit ter vergadering uitgereikt) en ook de besluitenlijst van de helaas voor sommige verenigingen "stroef "verlopen livestream.
 
Inmiddels hebben alle verenigingen via Venira de instructies voor het programma Rekenaar 2021 ontvangen. Mocht U niets hebben ontvangen dan gaarne bericht . Het bestand voor het inlezen van het vluchtschema Br 2000 staat op de site onder "Seizoen", "Vliegseizoeninformatie".
 
De controles welke in het kader  van het corona protocol moeten worden gehouden in de verschillende verenigingen zullen verricht worden door de navolgende bestuursleden/hulpcontroleurs:
 
Gert van den Bogaard: PV 1950-1952 en 1955
Kees Godschalk: PV 1955-1963 en 1968
Dirk Dekkers: PV 1924-1932-1947 en 1990
Hans van Brenkelen: PV 1918- 1919- 1935-1939-1964-1965 en 1977
Rinus Norbart: PV 1910-1979 en 1980
Peter van Alphen: PV 2019 en 2025
Wim Jongh: PV 1911-2002 en 2013
Adri Swagemakers: PV 1940-1948 en 1984
Christ van der Linden: PV 1902-2006-2007-2017 en 2021
Ton de Rooij: PV 1907-1913-1928-1953 en 1983
 
1 getekende checklist blijft bij de vereniging en 1 getekende checklist  is bestemd voor het secretariaat van Br 2000
De controleur beoordeelt ook of voor de grotere verenigingen een 2e inkorftafel is toegestaan.
Als de vereniging klaar is met het inrichten van het lokaal dan graag direct contact opnemen met de betreffende controleur zodat de controle tijdig kan worden ingepland.
 
namens het bestuur,
Ton de Rooij, secretaris 

openingswoord__alv_br2000_6_maart_2021.pdf

Bestand downloaden

Avant-propos GMM 6 mars 2021, liste des résolutions et annonce Covid 19

08/03/2021

Comme annoncé dans le GMM, vous trouverez ci-joint l'avant-propos du président (normalement distribué lors de la réunion) ainsi que la liste des décisions du flux en direct qui, malheureusement, était "raide" pour certaines associations.
 
Toutes les associations ont désormais reçu des instructions pour le programme Calculator 2021 via Venira. Si vous n'avez rien reçu, veuillez envoyer un message. Le dossier de lecture de l'horaire des vols Br 2000 se trouve sur le site sous «Saison», «Information saison de vol».
 
Les contrôles qui doivent être effectués dans le cadre du protocole corona dans les différentes associations seront effectués par les administrateurs / inspecteurs auxiliaires suivants:
 
Gert van den Bogaard: PV 1950-1952 et 1955
Kees Godschalk: PV 1955-1963 et 1968
Dirk Dekkers: PV 1924-1932-1947 et 1990
Hans van Brenkelen: PV 1918-1919-1935-1939-1964-1965 et 1977
Rinus Norbart: PV 1910-1979 et 1980
Peter van Alphen: PV 2019 et 2025
Wim Jongh: PV 1911-2002 et 2013
Adri Swagemakers: PV 1940-1948 et 1984
Christ van der Linden: PV 1902-2006-2007-2017 et 2021
Ton de Rooij: PV 1907-1913-1928-1953 et 1983
 
1 check-list signée reste avec l'association et 1 check-list signée est destinée au secrétariat de Br 2000
Le contrôleur évalue également si une deuxième table d'enlogement est autorisée pour les grands clubs.
Lorsque l'association a fini de meubler la salle, veuillez contacter immédiatement l'inspecteur concerné afin que l'inspection puisse être programmée à temps.
 
Au nom du conseil,
Ton de Rooij, secrétaire