17/06 Brive National Belgische Verstandhouding / Entente Belge

Zaterdag 17 juni 2017 - Samedi 17 juin 2017

Aucun texte alternatif disponible.

BRIVE oude duiven / vieux pigeons

Inkorving op WOENSDAG 14 juni 2017 Enlogement le MERCREDI 14 juin 2017

Lossing op ZATERDAG 17 juni 2017 Lâcher le SAMEDI 17 juin 2017

Coördinaten +45°10’36”/+01°28’37” Coordonnées +45°10’36”/+01°28’37”

Winst of verlies : 665 km Gain ou perte : 665 km

Neutralisatie – Neutralisation :

Zaterdag/Samedi 17/6 4h59 22h59

Zondag/Dimanche 18/6 4h59 22h59

Maandag/Lundi 19/6 4h59 22h59

Dinsdag/Mardi 20/6 4h59 23h00

Woensdag/Mercredi 21/6 4h59 23h00

Donderdag/Jeudi 22/6 4h59 23h00

 

INLEG voor onkosten : € 2,15 (€ 2,00 + € 0,15 uitslagen) MISE pour frais : € 2,15 (€ 2,00 + € 0,15 résultats)

UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL RESULTATS (national + zonal) via WPROL